ROBIN BOERS Webdevelopment


Project: CMD

Dit een programma dat ernorm veel lijkt op windows CMD. Ik heb het gemaakt omdat ik het leuk vond.
Je kan er wat simpele commando's in uitvoeren, en er is een chatrobot.

Open CMD

Commando's

login Voer je naam in in het systeem. Hierdoor komt weet het script hoe je heet, en daardoor kan de chatbot je weer bij je naam noemen.
command.web, web() Type een URL in, en je wordt naar die website gestuurd. (een soort van ingebouwde webbrowser)
command.web.search,
web.search()
Type iets in, en dat wordt opgezocht in google.
cancel Als je perongeluk command.web, web(), command.web.search of web.search() hebt ingevoerd, en je wilt het stoppen type je cancel in.
command.reset, reset,
new, command.new
Maakt je scherm leeg, en reset alle informatie (zoals chatgeschiedenis, en naam)
command.clear, clear Maakt je scherm leeg, maar je naam, en chatgeschiedenis blijven bewaard.
name.reset Verander je naam
logout Herstart het programma
dir Geef de bastanden in een map weer.
exit() Sluit het programma
js Start Javascript input
js.stop Stop Javascript input
js.delete Verwijder Javascript input
js.run Run Javascript input
Note: Js is uit veiligheids overwegingen uitgeschakeld
command.chat start de RobinDev Chatbot. Onthoud dat dit programma in ontwikkeling is, en dat er bugs in kunnen zitten
command.console Als de chatbot is geactiveerd, deactiveer je hem met dit commando